[:pl]

CERTYFIKATY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstwo wdrożyło System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015. Wdrożenie tych systemów potwierdzone uzyskaniem odpowiednich certyfikatów wieńczy nasz wieloletni trud w zakresie doskonalenia zarządzania firmą i umacnia naszą pozycję na rynku.

Nadrzędnym celem funkcjonowania Firmy CZERWIŃSKI, świadczącym o jej dobrej pozycji na rynku i dalszym rozwoju jest wytwarzanie wyrobów o jakości spełniającej oczekiwania klientów z równoczesnym spełnieniem wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska.

Wyznaczona strategia związana z działaniem, rozwojem, doskonaleniem systemów zarządzania zostanie osiągnięta przez:

  • Spełnienie wymagań oraz ciągły rozwój i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  • Doskonalenie technologii wytwarzania.
  • Unowocześnianie parku maszynowego.
  • Dobór dostawców i współpracę z nimi w zakresie poprawy jakości surowców.
  • Racjonalne gospodarowanie odpadami.
  • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i wody.
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji.
  • Uczestnictwo wszystkich pracowników w realizacji niniejszej polityki.
  • Zapewnienie środków na realizację wyżej wymienionych działań.

Jakość naszych usług oraz poprawność stosowanych procesów technologicznych została potwierdzona certyfikatami instytucji polskich oraz zaufaniem naszych klientów.[:]